ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych - SOPREMA POLSKA SP. Z O. O. z siedzibą w Pass przy ul. Stefana Batorego 7, 05-870 Błonie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000163897, NIP PL 778-11-19-419, moich danych osobowych w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytanie, zgłoszone żądanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.alsan.pl oraz wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez Administratora Danych za pośrednictwem wskazanych przeze mnie danych w celu udzielania odpowiedzi na pytanie, ustosunkowania się do zgłoszonego żądania.

Przetwarzane będą następujące kategorie danych: nazwa firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię, nazwisko, treść wiadomości,

Niniejszym oświadczam, że wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Ponadto, mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe będą przetwarzane na czas udzielenia odpowiedzi na pytanie, ustosunkowania się do zgłoszonych żądań.

Odbiorcami danych mogą być spółki z grupy SOPREMA.

Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jeżeli przysługuje, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inne szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, można znaleźć w Polityce Prywatności.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt w siedzibie Administratora lub telefonicznie pod numerem tel. 022 436 93 14.